loading

Luận án, luận văn

Điều trị sỏi túi mật bằng phẫu thuật cắt túi mật qua soi ổ bụng / Nguyễn Tấn Cường

Tác giả : Nguyễn Tấn Cường

Nhà xuất bản : Trường Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 1997

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 128 tờ : minh họa ; 29 cm

Số phân loại : 617.556

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Sỏi mật -- Phẫu thuật. 3. Soi ổ bụng. 4. Túi mật -- Phẫu thuật..

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 9207
Phục vụ đọc tại chỗ
Top