loading

Sách, tuyển tập

Bắt trẻ đồng xanh = The catcher in the rye / J.D. Salinger ; Phùng Khánh dịch

Tác giả : J.D. Salinger ; Phùng Khánh dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 326 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046916758

Số phân loại : 813.54

Chủ đề : 1. Caulfield, Holden (Nhân vật tiểu thuyết). 2. Tiểu thuyết Mỹ -- Thế kỷ 20. 3. Văn học Mỹ -- Thế kỷ 20. 4. New York (Hoa Kỳ) -- Tiểu thuyết.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5444/2016
(VH 380)
Đang được mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 8 VV 5445/2016
(K08.24_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top