loading

Sách, tuyển tập

Hồn Việt Nam trong mỗi chuyến đi : ghi chép / Nguyễn Thị Huyền Ngân

Tác giả : Nguyễn Thị Huyền Ngân

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 131 tr. : 17 tờ tranh ảnh màu ; 20 cm

ISBN : 9786041091108

Số phân loại : 895.92283403

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1872/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1873/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1865/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 1866/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Kho mở I VN 450/2021
(VH 5640/5)
Phục vụ đọc tại chỗ
Top