loading

Sách, tuyển tập

Việt Nam sử lược. T.1 / Trần Trọng Kim

Tác giả : Trần Trọng Kim

Nhà xuất bản : Kim Đồng

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 346 tr., 2 tờ đính : bản đồ ; 23 cm

ISBN : 9786042081108

Số phân loại : 959.7

Chủ đề : 1. Việt Nam -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 15232
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 15233
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top