loading

Sách, tuyển tập

My fold-out of atlas of dinosaurs

Nhà xuất bản : Yoyo Books]

Nơi xuất bản : [Belgium

Mô tả vật lý : 40 tr. : minh họa màu (includes a giant poster) ; 29 cm

ISBN : 9789463041751

Số phân loại : 567.9

Chủ đề : 1. Khủng long. 2. Khủng long -- Tập tính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 15317
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 15318
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top