loading

Sách, tuyển tập

Văn học và thẩm bình / Nguyễn Thị Ninh, Lê Thị Thủy

Tác giả : Nguyễn Thị Ninh, Lê Thị Thủy

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 242 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046258414

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 2. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21 -- Lịch sử và phê bình. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình. 4. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 5452/2016
(VH 3888)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 5453/2016
(VH 3889)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top