loading

Sách, tuyển tập

Nụ hôn của sói : tiểu thuyết / Diệp Lạc Vô Tâm ; Nguyễn Thị Hà dịch

Tác giả : Diệp Lạc Vô Tâm ; Nguyễn Thị Hà dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 395 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046988045

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 5291/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 5292/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top