loading

Sách, tuyển tập

Sao anh lại lấy chồng em ? : truyện ngắn / Hoàng Hải Lâm

Tác giả : Hoàng Hải Lâm

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 258 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046990116

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 5263/2016
(VH 3487)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 5264/2016
(VH 3488)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top