loading

Sách, tuyển tập

Chất liệu ảnh và phương pháp phát hiện / Đỗ Năng Toàn, Lê Thị Kim Nga

Tác giả : Đỗ Năng Toàn, Lê Thị Kim Nga

Nhà xuất bản : Khoa học và Kỹ thuật

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 195 tr. : hình vẽ, sơ đồ ; 24 cm

ISBN : 9786046707400

Số phân loại : 771.40151

Chủ đề : 1. Thuật toán. 2. Xử lý ảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 5233/2016
(NT 458)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 5234/2016
(NT 459)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top