loading

Sách, tuyển tập

Văn học Quốc ngữ trước 1945 ở thành phố Hồ Chí Minh / Võ Văn Nhơn ; Cao Tự Thanh ... [và nh.ng. khác] chủ biên

Tác giả : Võ Văn Nhơn ; Cao Tự Thanh ... [và nh.ng. khác] chủ biên

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2007

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 340 tr. : chân dung, tranh ảnh ; 22 cm

Số phân loại : 895.922090032

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam -- Đến 1945. 2. Văn học Việt Nam -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Đến 1945.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 14942
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 15631
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 15632
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top