loading

Luận án, luận văn

Khai thác & biến chế ruốc tại Trung phần / Trần Bích Khoa

Tác giả : Trần Bích Khoa

Nhà xuất bản : Trường Cao đẳng Canh nông, Học viện Quốc gia Nông nghiệp

Năm xuất bản : 1973

Nơi xuất bản : Sài Gòn

Mô tả vật lý : 50 tờ : minh họa ; 27 cm

Số phân loại : 664.94

Chủ đề : 1. Luận văn -- Việt Nam. 2. Mắm ruốc -- Chế biến -- Trung Việt Nam. 3. Ruốc -- Chế biến -- Trung Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LVHC 3697
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top