loading

Sách, tuyển tập

Some historic battles in Việt Nam

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : v, 252 tr. : bản đồ ; 21 cm

Số phân loại : 355.47597

Chủ đề : 1. Khoa học và nghệ thuật quân sự -- Việt Nam. 2. Trận đánh -- Việt Nam -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 308/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top