loading

Sách, tuyển tập

Tại sao cần đơn giản? : cẩm nang giúp các bạn trẻ có một cuộc sống đơn giản và có mục đích hơn / Teo Aik Cher ; Việt Khoa ... [và nh.ng. khác] biên dịch

Tác giả : Teo Aik Cher ; Việt Khoa ... [và nh.ng. khác] biên dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Tổng hợp T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 159 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786045838808

Số phân loại : 158.1

Chủ đề : 1. Hướng dẫn kỹ năng sống. 2. Thanh thiếu niên. 3. Xử thế.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 5034/2016
(1173)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 5035/2016
(1174)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top