loading

Luận án, luận văn

Tác động của cơ chế tài chính đối với chất lượng đào tạo ở các trường đại học công lập tại Việt Nam / Phan Hồng Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Định

Tác giả : Phan Hồng Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Ngọc Định

Nhà xuất bản : Trường Đại học Ngân hàng T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 36 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 378.597

Chủ đề : 1. Giáo dục đại học -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 3. Trường đại học và cao đẳng -- Tài chính -- Việt Nam -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23001
Phục vụ đọc tại chỗ
Top