loading

Luận án, luận văn

Методи та засоби адміністрування компонентами захисту інформації в розподілених комп’ютерних системах/ Vũ Đức Thịnh ; Научный руководитель: Волокита А.М.

Tác giả : Vũ Đức Thịnh ; Научный руководитель: Волокита А.М.

Nhà xuất bản : київський полiтехнiчний iнститут

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Киiв ;

Mô tả vật lý : 20 tr. : minh họa ; 21 cm

Số phân loại : 005.8

Chủ đề : 1. An toàn máy tính -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Ukraina -- Tóm tắt. 3. Mạng máy tính -- Biện pháp an toàn -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23027
Phục vụ đọc tại chỗ
Top