loading

Luận án, luận văn

Giá trị ứng dụng của hai phương pháp chụp cắt lớp vi tính mạch máu và cộng hưởng từ mạch máu để đánh giá túi phình động mạch não / Nguyễn An Thanh ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Tấn Sơn

Tác giả : Nguyễn An Thanh ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Tấn Sơn

Nhà xuất bản : Trường Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 10,167,35 tờ : minh họa màu ; 30 cm +$e1 CD ROM (4 3/4in)

Số phân loại : 617.481

Chủ đề : 1. Động mạch não -- Bệnh -- Chẩn đoán. 2. Động mạch não -- Bệnh -- Điều trị. 3. Mạch máu -- Chụp cắt lớp. 4. Mạch máu -- Chụp cộng hưởng từ.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23014
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 23015 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top