loading

Luận án, luận văn

Giáo dục đa văn hóa trong nhà trường đại học Việt Nam thời đại toàn cầu hóa / Nguyễn Duy Mộng Hà ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Thị Thu Hiền

Tác giả : Nguyễn Duy Mộng Hà ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Thị Thu Hiền

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 248 tờ : tranh ảnh, biểu đồ màu ; 30 cm + 1 CD ROM (4 3/4in)

Số phân loại : 305.8009597

Chủ đề : 1. Đa văn hoá -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 3. Toàn cầu hóa -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22984
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22985 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top