loading

Sách, tuyển tập

Tháng ngày ước hẹn : tiểu thuyết / Tân Di Ổ ; Lê Cẩm Hà dịch

Tác giả : Tân Di Ổ ; Lê Cẩm Hà dịch

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 511 tr. ; 23 cm

ISBN : 9786046868016

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4982/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4983/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 394/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 395/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top