loading

Sách, tuyển tập

Tác phẩm chọn lọc / Xuân Đức

Tác giả : Xuân Đức

Nhà xuất bản : Sân khấu

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 653 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786049070532

Số phân loại : 895.92224

Chủ đề : 1. Kịch Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 27073
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 27074
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top