loading

Sách, tuyển tập

Gửi thanh xuân không bao giờ ngoảnh lại / Linh Chi

Tác giả : Linh Chi

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 245 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786045961681

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 27030
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 27031
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top