loading

Sách, tuyển tập

Phạm Quỳnh chính trị và văn hóa / Trần Viết Nghĩa

Tác giả : Trần Viết Nghĩa

Nhà xuất bản : Đại học Quốc gia Hà Nội

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 323 tr. ; 24 cm

ISBN : 9786046241744

Số phân loại : 959.703092

Chủ đề : 1. Nhà báo -- Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Nhà văn Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4889/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4890/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top