loading

Sách, tuyển tập

Truyện ngắn Phan Thị Vàng Anh

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 291 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786041001947

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 26945
Đang được mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 26946
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top