loading

Sách, tuyển tập

Tuyển tập truyện ngắn hay Việt Nam dành cho thiếu nhi. T.2 / Nhiều tác giả ; Trần Hoài Dương tuyển chọn

Tác giả : Nhiều tác giả ; Trần Hoài Dương tuyển chọn

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 261 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786041025639

Số phân loại : 895.9223

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam. 2. Truyện thiếu nhi Việt Nam. 3. Văn học thiếu nhi Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 14686
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 14687
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top