loading

Sách, tuyển tập

Lịch sử Việt Nam bằng tranh. T.6, Hai Bà Trưng / Trần Bạch Đằng chủ biên ; Phan An biên soạn ; Nguyễn Trung Tín họa sĩ

Tác giả : Trần Bạch Đằng chủ biên ; Phan An biên soạn ; Nguyễn Trung Tín họa sĩ

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 93 tr. : hình vẽ ; 20 cm

Số phân loại : 959.7

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 14672
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 14673
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top