loading

Sách, tuyển tập

Cô gái đến từ hôm qua : truyện dài / Nguyễn Nhật Ánh

Tác giả : Nguyễn Nhật Ánh

Nhà xuất bản : Trẻ

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 169 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 14528
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 14529
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 14530
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 14531
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top