loading

Luận án, luận văn

Anh hưởng của các nguyên tố vi lượng Zn, B, Mo đến sinh trưởng, năng suất và phẩm chất cam quít / Keo Vivon - Utthachắc

Tác giả : Keo Vivon - Utthachắc

Nhà xuất bản : Trường Đại học sư phạm Hà Nội I

Năm xuất bản : 1994

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 141 tờ : biểu đồ ; 30 cm

Số phân loại : 571.2

Chủ đề : 1. Cam quýt -- Phân bón. 2. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội. 3. Nguyên tố vi lượng trong năng lượng. 4. Phân bón dinh dưỡng vi lượng. 5. Sinh lý học thực vật. 6. Thực vật, tác dụng của nguyên tố vi lượng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 9131
Phục vụ đọc tại chỗ
Top