loading

Luận án, luận văn

Biến động dân số trong quá trình phát triển nông thôn châu thổ sông Hồng giai đoạn 1976-1990 / Nguyễn Thế Huệ

Tác giả : Nguyễn Thế Huệ

Nhà xuất bản : Viện Sử học

Năm xuất bản : 1994

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 152 tờ : bản đồ,giản đồ ; 31 cm

Số phân loại : 307.1412095973

Chủ đề : 1. Dân số nông thôn -- Việt Nam -- Đồng bằng sông Hồng -- 1976-1990.. 2. Luận án -- Việt Nam -- Hà Nội. 3. Phát triển nông thôn -- Việt Nam -- Đồng bằng sông Hồng -- Dân số -- 1976-1990.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 9126
Phục vụ đọc tại chỗ
Top