loading

Sách, tuyển tập

Táo Xanh – Hãy để anh thương em / Nhiều tác giả ; Xuân Lộc minh họa

Tác giả : Nhiều tác giả ; Xuân Lộc minh họa

Nhà xuất bản : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 262 tr. : minh họa ; 20 cm

ISBN : 9786046817987

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin chi tiết

Tóm tắt :

Những câu chuyện thật có, tưởng tượng có được tập hợp lại tạo nên một cái nhìn chính và nhân văn hơn về thế giới thứ Ba ở Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Lưu Động LD 14296
Chỉ phục vụ xe lưu động
Thư viện KHTH Lưu Động LD 14297
Chỉ phục vụ xe lưu động
Top