loading

Sách, tuyển tập

Tự học đàm thoại tiếng Anh : du lịch = Self-study English conversation / Tri Thức Việt biên soạn

Tác giả : Tri Thức Việt biên soạn

Nhà xuất bản : Khoa học Xã hội

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 223 tr. ; 20 cm +$e1 CD-ROM (4 3/4 in)

ISBN : 9786049446757

Số phân loại : 428.3

Chủ đề : 1. Tiếng Anh -- Dạy và học. 2. Tiếng Anh -- Tiếng Anh đàm thoại.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1604/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1605/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1606/2016 BH
(N 99)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 1607/2016 BH
(N 100)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top