loading

Sách, tuyển tập

Giăng sáng / Nam Cao

Tác giả : Nam Cao

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 283 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046984009

Số phân loại : 895.922332

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4597/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4598/2016
Đang được mượn
Top