loading

Sách, tuyển tập

Và cũng đủ lớn để mong bé lại

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 230 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786048829292

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4587/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4588/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 27027
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 27026
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top