loading

Sách, tuyển tập

Mùa xuân của công tử bột. T.2 / Phi Thiên Dạ Tường ; Tiểu Lâm dịch giả

Tác giả : Phi Thiên Dạ Tường ; Tiểu Lâm dịch giả

Nhà xuất bản : Hồng Đức

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 379 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786048675318

Số phân loại : 895.136

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Trung Quốc -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Trung Quốc -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 26859
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top