loading

Sách, tuyển tập

Một cách trình bày những điều Đức Phật thuyết giảng : bộ thứ nhất trình bày Anguttara Nikaya. T.3 / Trương Công Dũng

Tác giả : Trương Công Dũng

Nhà xuất bản : Văn hóa - Văn nghệ T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 557 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786046821700

Số phân loại : 294.3

Chủ đề : 1. Phật giáo -- Học thuyết. 2. Phật giáo -- Nghiên cứu. 3. Phật giáo -- Sách Kinh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1544/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1545/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top