loading

Luận án, luận văn

Professional learning and development (PLD) in higher education : the experiences of teacher educators in Vietnam

Tác giả : Trần Thị Thanh Huế

Nhà xuất bản : Victoria University of Wellington

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Wellington, New Zealand

Mô tả vật lý : x, 314 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

Số phân loại : 378.597

Chủ đề : 1. Giảng viên đại học -- Đào tạo tại chức -- Việt Nam. 2. Giáo dục đại học -- Việt Nam. 3. Luận án -- New Zealand.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22950
Phục vụ đọc tại chỗ
Top