loading

Luận án, luận văn

Lịch sử xây dựng pháp luật về ban hành văn bản quản lý nhà nước ở Việt Nam giai đoạn 1986-2010 / Đỗ Văn Học ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Văn Sen, Nghiêm Kỳ Hồng

Tác giả : Đỗ Văn Học ; Người hướng dẫn khoa học : Võ Văn Sen, Nghiêm Kỳ Hồng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 349.597

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 2. Luật pháp -- Việt Nam -- Lịch sử -- 1986-2010 -- Tóm tắt. 3. Văn bản pháp luật -- Việt Nam -- 1986-2010 -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22900
Phục vụ đọc tại chỗ
Top