loading

Luận án, luận văn

Truyện ngắn trong khuynh hướng văn học yêu nước ở đô thị miền Nam 1965-1975 / Bùi Thanh Thảo ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hữu Tá

Tác giả : Bùi Thanh Thảo ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Hữu Tá

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 28 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 895.922334

Chủ đề : 1. Lòng yêu nước -- Giai thoại -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 3. Truyện ngắn Việt Nam -- 1965-1975 -- Tóm tắt. 4. Văn học Việt Nam -- 1965-1975 -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22881
Phục vụ đọc tại chỗ
Top