loading

Luận án, luận văn

Cấu trúc nghiệm của phương trình vi phân mờ ngẫu nhiên / Hồ Vũ ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đình Phư, Lê Sĩ Đồng

Tác giả : Hồ Vũ ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đình Phư, Lê Sĩ Đồng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 515.35

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt. 2. Phương trình vi phân ngẫu nhiên -- Nghiệm số -- Bài toán, bài tập... -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22847
()
Phục vụ đọc tại chỗ
Top