loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu ứng dụng bảo quản hồng cầu bằng kỹ thuật đông lạnh với glycerol nồng độ cao / Trương Thị Kim Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Bích Liên, Nguyễn Trường Sơn

Tác giả : Trương Thị Kim Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Bích Liên, Nguyễn Trường Sơn

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 612.111

Chủ đề : 1. Glycerol -- Tóm tắt. 2. Hồng cầu -- Tóm tắt. 3. Kỹ thuật đông lạnh -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22818
Phục vụ đọc tại chỗ
Top