loading

Luận án, luận văn

Predictive modeling of human placement decisions in an English Writing Placement Test / Vũ Hoa Ngân

Tác giả : Vũ Hoa Ngân

Nhà xuất bản : Iowa State University

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Ames, Iowa

Mô tả vật lý : xix, 363 tr. : minh họa ; 29 cm

Số phân loại : 428

Chủ đề : 1. Luận án -- Hoa Kỳ. 2. Tiếng Anh -- Dạy và học (Đại học). 3. Tiếng Anh -- Thi cử. 4. Tiếng Anh -- Trắc nghiệm khả năng.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22919
Phục vụ đọc tại chỗ
Top