loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu các tính chất nghiệm của một số bài toán biên phi tuyến / Phan Đình Phùng ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Xuân Trường, Nguyễn Thành Long

Tác giả : Phan Đình Phùng ; Người hướng dẫn khoa học : Lê Xuân Trường, Nguyễn Thành Long

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : vi, 89, 16 tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 515.355

Chủ đề : 1. Bài toán giá trị biên -- Nghiệm số. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Phương trình vi phân phi tuyến -- Nghiệm số. 4. Phương trình vi phân -- Nghiệm số. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22848
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22849 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top