loading

Luận án, luận văn

Cấu trúc nghiệm của phương trình vi phân mờ ngẫu nhiên / Hồ Vũ ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đình Phư, Lê Sĩ Đồng

Tác giả : Hồ Vũ ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Đình Phư, Lê Sĩ Đồng

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 103 tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 515.35

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 2. Phương trình vi phân ngẫu nhiên -- Nghiệm số -- Bài toán, bài tập....

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22845
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22846 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top