loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu ứng dụng bảo quản hồng cầu bằng kỹ thuật đông lạnh với glycerol nồng độ cao / Trương Thị Kim Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Bích Liên, Nguyễn Trường Sơn

Tác giả : Trương Thị Kim Dung ; Người hướng dẫn khoa học : Phan Bích Liên, Nguyễn Trường Sơn

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : viii, 130, xliv tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in)

Số phân loại : 612.111

Chủ đề : 1. Glycerol. 2. Hồng cầu. 3. Kỹ thuật đông lạnh. 4. Luận án -- Việt Nam -- Thành phố Hồ Chí Minh. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22816
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho 7 LA 22817 BH
Phục vụ đọc tại chỗ
Top