loading

Sách, tuyển tập

Ficciones / Jorge Luis Borges

Tác giả : Jorge Luis Borges

Nhà xuất bản : David Campbell

Năm xuất bản : 1962

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : xliii, 142 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 863

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Argentina -- Thế kỷ 20. 2. Văn học Argentina -- Thế kỷ 20. 3. Argentina -- Đời sống xã hội và tập quán -- Tiểu thuyết.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 9 LV 17/99
(K09.08_T)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top