loading

Sách, tuyển tập

Nguyên lý chung định giá tài sản : lý thuyết và bài tập : sách hướng dẫn dùng cho sinh viên kinh tế trường Đại học và Cao đẳng / Phạm Tiến Đạt chủ biên

Tác giả : Phạm Tiến Đạt chủ biên

Nhà xuất bản : Tài chính

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 469 tr. : minh họa ; 24 cm

ISBN : 9786047911875

Số phân loại : 658.15

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp -- Đánh giá. 2. Doanh nghiệp -- Tài chính.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4039/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4040/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top