loading

Sách, tuyển tập

Khóc giữa Sài Gòn : tiểu thuyết / Nguyễn Ngọc Thạch

Tác giả : Nguyễn Ngọc Thạch

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 315 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786045926239

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM 26661
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 10 MM 26662
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5536/2020
(VH 4815/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5537/2020
(VH 4815/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 5538/2020
(VH 4815/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top