loading

Sách, tuyển tập

Những gì đã qua đừng nghĩ lại quá nhiều / Minh Mãn, Du Phong

Tác giả : Minh Mãn, Du Phong

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 238 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046979609

Số phân loại : 895.92284

Chủ đề : 1. Tản văn. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3891/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 3892/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top