loading

Luận án, luận văn

Contribution à l'étude des fusulinidés du Sud Vietnam (núi Còm, Kiên Lương) : planches / Nguyễn Đức Tiến

Tác giả : Nguyễn Đức Tiến

Nhà xuất bản : Université de Saigon, Faculté des Sciences

Năm xuất bản : 1969

Nơi xuất bản : Saigon

Mô tả vật lý : 24 tờ, 24 planches ; 26 cm

Số phân loại : 560

Chủ đề : 1. Cổ sinh vật học. 2. Cổ sinh vật học -- Việt Nam -- Kiên Giang. 3. Fusulinidae. 4. Fusulinidae -- Việt Nam -- Kiên Giang. 5. Luận văn -- Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 11 LVHC 3164
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top