loading

Sách, tuyển tập

Mahayana buddhism / Beatrice Lane Suzuki ; with an introd. by D.T. Suzuki ; foreword by Christmas Humphreys

Tác giả : Beatrice Lane Suzuki ; with an introd. by D.T. Suzuki ; foreword by Christmas Humphreys

Nhà xuất bản : David Marlowe

Năm xuất bản : 91948

Nơi xuất bản : London

Mô tả vật lý : xl, 146 tr. ; 19 cm

Số phân loại : 294.39

Chủ đề : 1. Phật giáo Đại thừa -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH GSL_KHO 10 DL 3007
(K10.07_S)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top