loading

Sách, tuyển tập

Lạc giữa thanh xuân : truyện dài / Khôi Nguyên Thảo

Tác giả : Khôi Nguyên Thảo

Nhà xuất bản : Hội nhà văn

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 171 tr. ; 20 cm

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Tiểu thuyết Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1336/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1337/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 448/2019
(VH 4314)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VN 449/2019
(VH 4315)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top