loading

Sách, tuyển tập

Tư tưởng Max Weber / Laurent Fleury ; Lê Minh Tiến dịch và chú giải

Tác giả : Laurent Fleury ; Lê Minh Tiến dịch và chú giải

Nhà xuất bản : Hồng Đức ;

Năm xuất bản : 2016

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 200 tr. ; 20 cm

ISBN : 9786048676681

Số phân loại : 193

Chủ đề : 1. Nhà triết học -- Đức. 2. Triết học Đức.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VN 1316/2016
(DN 183)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1317/2016
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top